AktualnościWiara

Czy miłość chrześcijańska jest taka sama jak niechrześcijańska?

0

 

Określenie  „MIŁOŚĆ” jest jednym z najbardziej pojemnych i szerokich. Jedynie w Nowym Testamencie (nie mówiąc już o Starym) są w użyciu 4 terminy określające miłość: eros (pożądliwość płciowa, żądza, pragnienie), storge (czułość, przywiązanie), filia (przyjaźń, zażyłość, serdeczność), agape (miłość męża do żony, miłość człowieka do Boga i Boga do człowieka, braterstwo, miłosierdzie, jałmużna).

W literaturze Ojców Kościoła do powyższych wyrażeń doszły jeszcze: caritas (charitas) i dilectio, jako odmiany słowa agape, a św. Augustyn odróżniał  „miłość dobrą” (pochodzącą od woli prawej)  od „miłości złej” (pochodzącą od woli przewrotnej) , którą nazwał amor. 

Zarówno w Piśmie Świętym jak i w nauczaniu pierwotnego Kościoła wyraźnie oddzielano miłość w rozumieniu chrześcijańskim od miłości w rozumieniu pogańskim:  świat pogański nie znał określeń agape, caritas, dilectio, a miłość w znaczeniu eros, storge, filia nie oznacza pełni miłości dla chrześcijan i niesie niebezpieczeństwo miłości złej w rozumieniu św. Augustyna.

Powstało wiele prób zdefiniowania, czym jest miłość. W znaczeniu chrześcijańskim na uwagę zasługuje definicja podana przez Klemensa Aleksandryjskiego, żyjącego w II i III wieku Ojca Kościoła. Według niego miłość to:

  1. jednomyślność w sprawach intelektualnych, egzystencjalnych i moralnych,
  2. wspólnota życia,
  3. gorliwość w przyjaźni i serdeczności oraz rozumna troska o potrzeby bliźnich.

Miłość chrześcijańska odnosi się nie tylko do ludzi, ale również do Boga i świata stworzonego. Nie można mówić, że się kocha, jeżeli myślimy jedynie o konkretnym człowieku, a innych nienawidzimy lub też nie ma w nas miłości do Boga lub innych stworzeń. Miłość jest postawą, w której pragniemy dobra innych i żyjemy w przyjaźni z Bogiem oraz całym światem, obejmuje ona całego człowieka, czyli jego wolę, działanie, myślenie, pragnienia, sferę materialną, zmysłową i duchową. 

Prawdziwa chrześcijańska miłość zakłada też życie w prawdzie (zgodności naszych wyobrażeń, pragnień i dążeń z rzeczywistością) i sprawiedliwości (oddanie każdemu tego co mu się słusznie należy). Miłość zakłada również odpowiedzialność – nie może być jedynie deklaratywna – wymaga konsekwencji w działaniu. Miłość jest również bezwarunkowa – nie można uzależniać jej od zachowania drugiej strony. Jeżeli te warunki nie są spełnione, nie ma mowy o pełni miłości.

Nie oznacza to w żadnym wypadku, że chrześcijańska miłość jest naiwna – jeżeli obejmuje całego człowieka, obejmuje również jego rozum i każe się nim posługiwać – dla dobra wszystkich.

Przykład doskonałej miłości dał nam Pan Jezus, który wcale nie był cukierkowym naiwniakiem, ale gdy trzeba było – najbardziej zaufanego ucznia (Piotra) nazwał szatanem, gdy ten błądził w swoim rozumowaniu. Jezus wymagał – najbardziej od siebie – i nie pobłażał niewłaściwym zachowaniom, ale jednocześnie był miłosierny i dostrzegał nędzę grzeszników.

Miłość chrześcijańska jest wymagająca przede wszystkim od nas i nie ma nic wspólnego z tym co często jest jedynie naszym egoizmem i krzywdą drugiego człowieka.

 

Empatyczny Aspi, bohater domowy, filmowy i literacki

Previous article

ANONIMOWA ANKIETA O MAGAZYNIE

Next article

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Słowo wstępne

Walentynki bez miłości? W naszym najnowszym lutowym magazynie dowiecie się jak wygląda prawdziwa miłość bez barier. Dla wielu osób ślub pary na wózkach jest przecież niemożliwy. Jolanta Sawicka wciąga nas w miłosne igraszki młodych niepełnosprawnych. Ich miłość zabija! Dosłownie. Siostra Bożysława na podstawie teologicznych rozważań i autorytetów dowodzi, że nasze ukochane zwierzęta pójdą z nami do Raju. Dziennikarze magazynu przygotowali dla poradnik jak wybrać dobry turnus rehabilitacyjny. Rozmowa syna z matką albo matki z synem ASPI zachwyciła wszystkich. Dziennikarz z zespołem Aspergera w  wywiadzie z mamą pytał, czy, każdy ma prawo do szczęścia. Stefan Dziekoński, przygląda się jednemu z filmów pt.” Magiczny miecz. Legenda Camelota”. Nasi dziennikarze już od września pokazują, że życie każdego człowieka ma sens, niepełnosprawność nie pozbawia ludzi praw do godności, miłości, radości, szaleństw, błędów. Naszych dziennikarzy wspierają reporterzy i fotografowie z Super Express -u oraz redaktorka Dziennika Gazety Prawnej.

Dobrej lektury, redaktor naczelna Vanessa Nachabe Grzybowska, matka dwóch chłopców z niepełnosprawnością sprzężoną chorych na chorobę genetyczną „sól i pieprz”.

Zbieramy na terapię koniem

Popularne wpisy

Login/Sign up