AktualnościNowości medyczneWażne

Jak wybrać dobry turnus rehabilitacyjny?

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN
Podziel się wpisem:

 

Zanim zdecydujemy się na wyjazd do ośrodka rehabilitacji warto sprawdzić miejsce, w którym chcemy skorzystać z terapii.  Organizatorzy turnusów muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Pomocna w wyszukiwaniu placówek jest strona internetowa https://empatia.mpips.gov.pl.

Ośrodki rehabilitacji PFRON zlokalizowane są na terenie całej Polski. Pomocna w wyszukiwaniu placówek jest strona internetowa https://empatia.mpips.gov.pl.

Po czym poznać dobrą klinikę rehabilitacyjną?
Na stronie informacyjnej o turnusach rehabilitacyjnych dofinansowywanych przez PFRON i prywatnych znajdziemy propozycje terapii w kategoriach: ze względu na rodzaj dysfunkcji schorzenia, rodzaj diety, finansowanie pobytu oraz profil leczenia.  Warto zatem wejść na https://www.turnusy.rehabilitacyjne.pl/a,526,dofinansowanie-turnusow-pfron.html Znajdziemy tam wyszukiwarkę ośrodków i organizatorów, według zadanych kryteriów (np.góry, morze, jeziora, niziny, wolne turnusy, dofinansowane z PFRON).

Ośrodki muszą spełniać określone standardy m.in. baza noclegowa i żywieniowa dla minimum 20-osobowej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla niezbędnych opiekunów i kadry, gabinet lekarski lub zabiegowy, odpowiednie zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji, infrastruktura przystosowana do określonej grupy osób niepełnosprawnych.

Turnusy rehabilitacyjne dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są bardzo dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Organizatorzy turnusów ogłaszają się też na portalach społecznościowych.

https://www.facebook.com/TurnusyRehabilitacyjne/

oferują szeroki wachlarz  zajęć indywidualnych, grupowych, zapewnienia odpowiedniej kadry oraz stałej opieki pielęgniarskiej. Oferty leczenia i rehabilitacji można też znaleźć stronie internetowej Krajowego Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ośrodka:

Oczywiście należy sprawdzić terapie – ile ich będzie, czy będzie można umawiać się z rehabilitantem na inne godziny (pamiętajmy, że dzieci/osoby nie zawsze chcą pracować na terapii, a wtedy szkoda, by zajęcia przepadły).

Warto zwrócić uwagę jakość usług noclegowych:

*zmiana pościeli

*łazienka w pokoju

*telewizor i darmowe wi-fi

*aneks kuchenny – ważny szczególnie w przypadku dzieci/osób będących na diecie

Należy sprawdzić:

* wykształcenie specjalistyczne i doświadczenie fizjoterapeutów,
* zatrudnienie lekarzy(specjalistę rehabilitacji, ortopedę, traumatologa, neurologa),

* plany celów terapii (jakie efekty i kiedy ma przynieść terapia każdego pacjenta),
* liczba pacjentów pacjentów przypadająca na stanowisko do fizjoterapii,
* powierzchnia sal do ćwiczeń przypadająca na jednego pacjenta,
* wyposażenie ośrodka w sprzęt do terapii zajęciowej,
* liczba pacjentów przypadających na jednego fizjoterapeutę,
* liczba pacjentów przypadających na jedną osobę personelu pomocniczego ośrodka, do
którego zaliczone zostały pielęgniarki, salowe, ratownicy medyczni, pracownicy socjalni
itp.
* liczba pracowników z minimum pięcioletnim doświadczeniem w zawodzie,
* możliwość stałych konsultacji lekarzem nadzorującym rehabilitację


DOFINANSOWANIE TURNUSU

Turnus rehabilitacyjny jest dofinansowywany prze Państwowy Fundusz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
Turnusy odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20
uczestników i trwają nie krócej niż 14 dni. Dofinansowują je powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON. O dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego powiatowego centrum pomocy rodzinie, a także niepełnosprawna osoba bezdomna
przebywająca na terenie tego powiatu.
Komu przysługuje dofinansowanie
O dofinansowanie z PFRON możesz starać się raz do roku. Twój średni miesięczny dochód nie może przekraczać:
* 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
* 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jeśli jesteś osobą samotną.
Jeżeli masz wyższy dochód, dofinansowanie zostanie pomniejszane o wielkość tego przekroczenia.
Kto może wyjechać?
Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, które mają ważne orzeczenie:
* o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
* o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydane przez ZUS,
* o niepełnosprawności wydane przez ukończeniem 16 roku życia.


Jak dostać dofinansowanie?
O dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym możesz starać się we właściwym
dla twego miejsca zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub w
mieście na prawach powiatu – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS). Przy
rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:
* stopień i rodzaj niepełnosprawności,
* wpływ niepełnosprawności na twoje codzienne funkcjonowanie,
* to, czy korzystałeś z dofinansowania w roku poprzednim.
Ile dopłaci PFRON?
Kwota dofinansowania uzależniona jest od twego stopnia niepełnosprawności, wieku oraz
sytuacji życiowej i wynosi:
* 30 % przeciętnego wynagrodzenia – osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, osobie do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz
osobie niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się i niepracującej, bez względu na
stopień niepełnosprawności
* 27 % przeciętnego wynagrodzenia – osobie niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności,
* 25 % przeciętnego wynagrodzenia – osobie niepełnosprawnej z lekkim stopniem
niepełnosprawności,
* 20 % przeciętnego wynagrodzenia – opiekunowi osoby niepełnosprawnej,
* 20 % przeciętnego wynagrodzenia – osobie niepełnosprawnej, niezależnie od stopnia
niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

PCPR

Powiatowe centra pomocy rodzinie zobowiązane są do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza.

 

Opublikowany przez Vanessę Nachabe Grzybowską Poniedziałek, 2 grudnia 2019

Ośrodki rehabilitacyjne  oferują dzienną lub całodobową opiekę seniorom, osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym. Opieka obejmuje swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz umożliwia kontynuację leczenia farmakologicznego. Zakwaterowanie i wyżywienie dostosowane są do stanu zdrowia pacjenta. Jeśli chodzi oferty turnusów rehabilitacyjnych  to jadąc na turnus nad morze dobrze jest popytać o samo zejście na plażę. Niektóre są bardzo strome, z mnóstwem schodów, więc może odpaść opcja przemieszczania się wózkiem. Poza tym zdarza się, że plaże są wąskie i kamieniste. Jadąc w góry, sprawdźmy dojazd do ośrodka terapii (czy nie jest położone zbyt wysoko).


 

What Love Is When You Parent Kids With Disabilities

"Love is happy to sacrifice. Love is a force. Love is a parent."

Opublikowany przez Disability On The Mighty Sobota, 7 października 2017


Podziel się wpisem:
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030Narodowy Instytut Wolności

Obchody 80. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR.

Previous article

Miłość może nas zabić

Next article

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,
 dziękujemy Wam wszystkim i każdemu z osobna za wsparcie i zaangażowanie. Od 2021 roku utrzymujemy się sami, co oznacza, że nie mamy dotacji na projekt. Zachęcamy do wpłat na naszych dziennikarzy z niepełnosprawnościami sprzężonymi .  Nie przestajemy pisać! Działamy bez zmian! Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy do lektury magazynu.

Redakcja Dzielnej Matki

 

Darowizna

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN

Popularne wpisy

Login/Sign up