AktualnościWażneZ życia Mamy

Od kwietnia zasiłek opiekuńczy dla rodziców dużych dzieci niepełnosprawnych

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN
Podziel się wpisem:

Dla kogo jeszcze dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Ustawa rozszerza krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o osoby zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności.

W związku z zawieszeniem działalności placówek dziennego pobytu takich jak warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki dziennego pobytu, środowiskowe domy samopomocy czy np. ośrodki rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego, może pojawić się problem związany ze sprawowaniem opieki i niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym. Niektóre z nich są osobami całkowicie niesamodzielnymi i bez dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony opiekuna nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

– W takim przypadku ustawa zakłada stosowanie przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego przysługującego na opiekę nad chorym dorosłym członkiem rodziny. Maksymalny okres przysługiwania zasiłku wynosi 14 dni. Okres ten nie jest łączony z okresem pobierania innych zasiłków związanych ze sprawowaniem opieki nad innym członkiem rodziny – wyjaśnia minister Marlena Maląg.

W nowej specustawie przygotowywanej w związku z epidemią koronawirusa znajdzie się zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych do 18. roku – powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Do tej pory obowiązywała w tym przypadku granica 8 lat.

Magazyn już interweniował i opisywał przez kilka dni  sytuację pracujących rodziców dzieci niepełnopsrawnych powyżej 8 roku życia, którzy zostali pominięci w specustawie o zasiłkach opiekuńczych z powodu braku zajęć w szkołach.

W końcu po wielu apelach i pismach z różnych stowarzyszeń udało się wyegzekwować należne prawa dla pominietej grupy pracujących rodziców opiekunów chorych „dużych” dzieci. Zostali oni pominięci w “tarczy antykryzysowej”.

Jak napisała na Facebooku Iwona Hartwich Teraz czas na pracujacych rodziców niepełnosprawnych po 18 rż.  Pakiet tzw. tarczy antykryzysowej zakłada nowelizację specustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19, a także nowelizację niektórych innych ustaw, w tym kluczowej dla funkcjonowania PFRON ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie pakietu propozycji, które znacząco pomogą osobom niepełnosprawnym oraz zatrudniającym je przedsiębiorcom w trudnym okresie spowodowanym pandemią koronawirusa.

Nowe stawki dofinansowań

– Czynnie włączyliśmy się w przygotowanie i zaopiniowanie rozwiązań, które pomogą osobom niepełnosprawnym w tym trudnym czasie. Cieszymy się, że w ramach pakietu pomocowego dla przedsiębiorców rząd przyjął naszą propozycję zwiększenia kwot dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników – wskazuje prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Specustawa zakłada zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników do 1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 1200 zł w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym .

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją lub niewidomych, otrzymają dodatkowe dofinansowanie: 1200 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 600 zł w przypadku osób ze stopniem lekkim.

Projekt zakłada, że nowa wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych znajdzie zastosowanie już od kwietnia 2020 r.

PFRON wspiera WTZ-ty i ZAZ-y

Rządowa propozycja zabezpiecza także warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej. Placówki, mimo zawieszenia działalności, dalej będą otrzymywać dofinansowanie z PFRON.

ZAZ-y będą mogły ubiegać się o rekompensatę wypłacanego niepełnosprawnym pracownikom wynagrodzenia. Koszty działania ZAZ-ów zorganizowanych w formie samorządowych zakładów budżetowych będą mogły być dofinansowane również przez dotację podmiotową od organizatora.

Nowy program PFRON

Projekt zakłada, że prezes zarządu PFRON może dokonać przesunięć przewidzianych w planie finansowym Funduszu w zakresie kwot na poszczególne rodzaje zadań oraz finansowanie nowych, nieprzewidzianych w planie finansowym. W ten sposób możliwe będzie zwiększenie budżetu na nowy program pomocowy, który pozwoli na szybkie i efektywne reagowanie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Fundusz, w ramach nowego programu Rady Nadzorczej PFRON, dofinansuje  koszty domowej opieki tym osobom niepełnosprawnym, które z powodu epidemii nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć. Program będzie realizowany we współpracy z samorządami, wnioski będzie można składać od kwietnia w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Środki trafią też do samorządów powiatowych, które zorganizują dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w tym czasie.

Aby wspomóc pracodawców w okresie walki z pandemią COVID-19, nie będzie naliczana opłata prolongacyjna i opłata dodatkowa w przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności Funduszu. W przypadku zawartych już umów uchybienie terminów nie spowoduje automatycznego rozwiązania planu ratalnego.

Również organizacje pozarządowe, w przypadku spowodowanych epidemią trudności w realizacji umów, będą mogły zrealizować część zaplanowanych w tym czasie projektów w terminie późniejszym. Niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie nie będzie skutkowało zwrotem dotacji.

Orzeczenia o niepełnosprawności

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upłynęło w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy lub do 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zachowa ważność przez okres kolejnych 90 dni od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia.

Karty parkingowe i zakładowy fundusz

O trzy miesiące od czasu odwołania epidemii wydłużona zostanie też ważność kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz legitymację emeryta-rencisty.

Podobne przepisy obejmą czasowe orzeczenia o niezdolności do pracy oraz orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Specustawa pozwala na częściowe finansowanie z zakładowego funduszu rehabilitacji zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych oraz bytową pomoc osobom z niepełnosprawnościami.


Podziel się wpisem:
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030Narodowy Instytut Wolności

OGRANICZENIE W PRZEMIESZCZANIU SIĘ PODCZAS STANU EPIDEMII DO 11 KWIETNIA

Previous article

Czy pracodawca może obniżyć pensję w czasie koronawirusa?

Next article

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,
 dziękujemy Wam wszystkim i każdemu z osobna za wsparcie i zaangażowanie. Od 2021 roku utrzymujemy się sami, co oznacza, że nie mamy dotacji na projekt. Zachęcamy do wpłat na naszych dziennikarzy z niepełnosprawnościami sprzężonymi .  Nie przestajemy pisać! Działamy bez zmian! Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy do lektury magazynu.

Redakcja Dzielnej Matki

 

Darowizna

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN

Popularne wpisy

Login/Sign up