AktualnościZ życia Mamy

Opieka wytchnieniowa 2022 nie obejmie rodziców pracujących

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN
Podziel się wpisem:

Opieka wytchnieniowa z prawdziwego zdarzenia miała być częścią flagowego projektu PiS – Za Życiem. Niedawno opublikowany raport NIK nie zostawia na programie suchej nitki, o opiece wytchnieniowej napisano zaś „Osiągnięto niewielkie efekty” twierdzi posłanka Hanna Gil Piątek, Polska 2050.

Adresatami programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 „ są rodzice całodobowo sprawujący opiekę nad dziećmi, którzy pobierają świadczenie opiekuńcze. Rodzicom pracującym, np. z domu, którzy de facto także całodobowo opiekują się swymi pociechami odmówiono pomocy. A jeszcze pomoc ta była w 2021 roku.
Cały czas nie ma rozwiązań systemowych, nikt nie widzi gorsząco niskich rent, zasiłków, poniżenia rodzin, które muszą się prosić o 1 procent. prosić o pieniądze. Dyskusja powinna pójść w kierunku dobrych rozwiązań.

Tegoroczna edycja Programu „Opieka wytchnieniowa” ogłoszona została w dniu 8 października 2021 r. Natomiast Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 został ogłoszony w dniu 3 grudnia 2020 r. Zgodnie z ogłoszonymi terminami naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jednostki samorządu terytorialnego składały wnioski na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 22 października 2021 r. Następnie w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. wojewodowie sporządzili i przekazali wnioski na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej.

W 2020 roku 359 jednostek samorządu terytorialnego złożyło wnioski na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” – 2020. Program zakładał wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa. Sprawozdania obejmujące rozliczenie środków z Funduszu Solidarnościowego w zakresie rzeczowym i finansowym zostały przekazane po zakończeniu realizacji Programu. Z przekazanych danych wynika, że ogólna liczba osób niepełnosprawnych, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosiła 3094 osoby, w tym 794 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ogólna liczba osób niepełnosprawnych, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego wyniosła 267 osób, w tym 68 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ponadto 951 członkom rodzin lub opiekunom, świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa.

źródło internet


Podziel się wpisem:
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030Narodowy Instytut Wolności

Kiedy ludzkość przestała być ludzkością. Część IV

Previous article

Morsuj na zdrowie

Next article

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,
 dziękujemy Wam wszystkim i każdemu z osobna za wsparcie i zaangażowanie. Od 2021 roku utrzymujemy się sami, co oznacza, że nie mamy dotacji na projekt. Zachęcamy do wpłat na naszych dziennikarzy z niepełnosprawnościami sprzężonymi .  Nie przestajemy pisać! Działamy bez zmian! Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy do lektury magazynu.

Redakcja Dzielnej Matki

 

Darowizna

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN

Popularne wpisy

Login/Sign up