Aktualności

Ratujmy niepełnosprawnych przed koronawirusem!

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN
Podziel się wpisem:

Żadne ministerstwo nie pomyślało o bezbronnych niepełnosprawnych i chorych w domach pomocy społecznej. W jaki sposób przeprowadzić prewencyjną kwarantannę?

Wśród opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych wielkie oburzenie.

Rodzice pracujący i opiekujący się chorymi dziećmi powyżej 8 roku życia nie dostaną zasiłku. A przecież ich dzieci to wieczne „niemowlaki”.  – Jak zawsze chronieni są tylko nauczyciele i dzieci szkolne – piszą siostry z Domu Chłopaków w Broniszewicach.  – Jak ministerstwo nie wyda komunikatu nasi chłopcy nie mają szansy na przeżycie. Bardzo boimy się o ich życie. Nie mamy jak zabezpieczyć ich domu. Serce pęka- piszą.

Petycja

W związku z pandemią koronawirusa na świecie oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice postulują o czasowe zawieszenie działalności dydaktyczno-wychowawczej Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w naszym kraju, tak, jak pozostałych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Wychowankowie i uczniowie naszych ośrodków to osoby niepełnosprawne, którym towarzyszy oprócz niepełnosprawności szereg poważnych, przewlekłych chorób, osoby o znacznie obniżonej odporności oraz świadomości o zagrożeniach wynikajacych z nieprzestrzegania należytej higieny.

SOSW to placówki feryjne, otwarte, w których podopieczni z całego województwa przebywają w internatach od poniedziałku do piątku. Ponadto do szkół i przedszkoli przy ośrodkach codziennie przyjeżdzają dzieci z różnych miejscowości najczęsciej transportem zbiorowym.

Wychowankowie przebywajacy w internacie dzielą wspólne sypialnie, łazienki, toalety, stołówki. Istnieje ogromne ryzyko zakażenia koronowirusem zarówno dla dzieci jak i dla kadry pracującej w takich warunkach.  W związku z powyższym wnosimy o podjęcie decyzji o zamknięciu Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ SPRZECIWIA SIĘ DYSKRYMINACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
I APELUJE O:
  1. zmianę decyzji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach placówkach oświatowych z dnia 11 marca 2020 i pilne zawieszenie zajęć również w placówkach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami (ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne)
  2. podjęcie działań w sprawie sposobu funkcjonowania innych niż oświatowe placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, np. ośrodek wczesnej interwencji, warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy.
  3. zmianę tzw. specustawy w sprawie koronawirusa i objęcie prawem do dodatkowego zasiłku opiekuńczego także rodziców osób z niepełnosprawnościami powyżej 8 roku życia

https://psoni.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/PISMO_PSONI_P.MORAWIECKI.pdf

Zgodnie z art. 4  ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły ubezpieczony rodzic ma prawo do 14 dodatkowych dni zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem .

Od poniedziałku 16 marca do niedzieli 22 marca  z powodu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych przez koronawirusa, przysługuje on wszystkim objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, ale na zasadach z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Nie można go dostać na dziecko powyżej 8 roku zycia z orzeczoną niepełnosprawnością, o którym mówi ustęp 2a i 2b tegoż przepisu.

Przeczytaj także: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze-praktyczne/zus-informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-470128902?_ga=2.203533332.566963673.1584124477-1116078172.1584124477

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/prawo/zasilek-opiekunczy-przez-zamkniete-szkoly-przedszkola-zlobki-i,498529.html

 


Podziel się wpisem:
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030Narodowy Instytut Wolności

Polecamy webinar: Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem

Previous article

Katolicy w dobie koronawirusa

Next article

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,
 dziękujemy Wam wszystkim i każdemu z osobna za wsparcie i zaangażowanie. Od 2021 roku utrzymujemy się sami, co oznacza, że nie mamy dotacji na projekt. Zachęcamy do wpłat na naszych dziennikarzy z niepełnosprawnościami sprzężonymi .  Nie przestajemy pisać! Działamy bez zmian! Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy do lektury magazynu.

Redakcja Dzielnej Matki

 

Darowizna

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN

Popularne wpisy

Login/Sign up