Aktualności

Wykluczeni cyfrowo

Osoby, które nie potrafią czytać, pisać i nie są ubezwłasnowolnione, nie mają praw w cyberprzestrzeni. Nasi podopieczni mają problem z uzyskaniem dostępu przez ...